Field Faces

Met de huidige technologische verandering, krimpt het menselijke contact tussen merk en consument krimpt enorm. Maar, de eindconsument waardeert het menselijke contact wat er wél nog is: meer dan ooit.

Face The public besteedt veel aandacht aan de selectie van de juiste persoonlijkheid en profiel. Onze field faces – op de winkelvloer en in het veld – zijn een verpersoonlijking van het merk. Met scherpe kaders en doelstellingen vanuit het merk aan de ene kant, en veel oor voor de wensen en verwachtingen van de consument aan de ander. Zo wordt toegewerkt naar een win-win: conversie én merkwaardering.